Another Helpful Tip from Parole de Pate

This is one I just have to try ! Take a strip of craft metal (she used Art Emboss by Amaco, but I already have some aluminum flashing) and bend it into a shape and embedded the metal into clay and bake it to make a cookie cutter !!! I imagine you will have to glue the metal into the clay since clay won’t attach itself to metal without glue 🙂
Click this picture to see the tutorial in French

1 Comment (+add yours?)

 1. Dê Xù
  Nov 06, 2009 @ 21:36:23

  Chào bạn!

  Tôi thực sự rất thích trang web của bạn, quả là một nơi tuyệt vời về đồ handmade. Tôi cũng có biết về Etsy qua những thông tin trên mạng, và thực sự rất ngạc nhiên về sản phẩm mà Etsy có.

  Tôi muốn hỏi má»™t vấn đề, hi vọng là bạn có thể giúp :). Tôi thấy rất nhiều sản phẩm của Etsy làm từ polymer clay (polymer đất sét), tôi thích vật liệu này lắm. Tôi cÅ©ng có tham khảo qua nhiều bạn bè, qua web cÅ©ng nhÆ° qua wikiperdia … thì cÅ©ng chỉ má»›i hiểu sÆ¡ sÆ¡ về nó mà thôi. Tôi Ä‘ang cần những thông tin về nó cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình ( hiện tôi là sinh viên :)), đồng thời cÅ©ng muốn dùng chất liệu này thá»­ làm vài món handmade làm quà sinh nhật tặng bạn bè.

  Vì thế tôi nghĩ hỏi một người từng tiếp xúc và hiểu polymer clay như bạn, và những người của Etsy, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu bạn có thể giúp tôi, hãy liên hệ với tôi qua email hellopinkid@yahoo.com, hoặc qua blog của tôi trên wordpress cũng được.

  Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn đông khách ^^!

  Translation: Vietnamese » English
  Chào bạn! Tôi thá»±c sá»± rất thích trang web của bạn, quả là má»™t nÆ¡i tuyệt vời về đồ handmade. Tôi cÅ©ng có biết về Etsy qua những thông tin trên mạng, và thá»±c sá»± rất ngạc nhiên về sản phẩm mà Etsy có. Tôi muốn hỏi má»™t vấn đề, hi vọng là bạn có thể giúp :). Tôi thấy rất nhiều sản phẩm của Etsy làm từ polymer clay (polymer đất sét), tôi thích vật liệu này lắm. Tôi cÅ©ng có tham khảo qua nhiều bạn bè, qua web cÅ©ng nhÆ° qua wikiperdia … thì cÅ©ng chỉ má»›i hiểu sÆ¡ sÆ¡ về nó mà thôi. Tôi Ä‘ang cần những thông tin về nó cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình ( hiện tôi là sinh viên :)), đồng thời cÅ©ng muốn dùng chất liệu này thá»­ làm vài món handmade làm quà sinh nhật tặng bạn bè. Vì thế tôi nghÄ© hỏi má»™t người từng tiếp xúc và hiểu polymer clay nhÆ° bạn, và những người của Etsy, thì sẽ tốt hÆ¡n rất nhiều. Nếu bạn có thể giúp tôi, hãy liên hệ vá»›i tôi qua email hellopinkid@yahoo.com, hoặc qua blog của tôi trên wordpress cÅ©ng được. Cảm Æ¡n bạn rất nhiều, chúc bạn đông khách ^^!

  Translation: Vietnamese » English

  Hello!

  I really enjoyed your site, is really a great place for handmade map. I also know about Etsy through the information network, and really surprised about the product that is Etsy.

  I want to ask a problem, hope you can help:). I see a lot of Etsy products made from polymer clay (polymer clay), I much prefer this material. I also refer to the many friends, as well as through web wikiperdia … they also only know about it only basis. I need information about it for scientific research projects of his (now my students:)), also want to use this material to try to do some gift items handmade birthday gift to a friend.

  So I think asking a contact and understand each polymer clay like you, and people of Etsy, then will a lot better. If you can help me, please contact me via email hellopinkid@yahoo.com, or via my blog on wordpress also.

  Thank you very much, wish you crowded ^ ^!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

My Amazon Shop

Purchase your Polymer Clay books from my Amazon.com Associates Shop and save money. If you have Amazon Prime they ship free. http://astore.amazon.com/polcor-20
%d bloggers like this: